3 okt 2022 0 Comment

Leeuwarden zingt bij het Leger des Heils

uitnodiging Zondag 9 Oktober  17.00 uur Samen zingen we oude bekende liederen. M .M.V het muziekkorps en afwisselende bjjdragen.  U bent van harte uitgenodigd en neem gerust anderen mee!  Adres:  Wollegaasterdam 1  (wijk...
17 sep 2022 0 Comment

Bazaar in de Kurioskerk

Op zaterdag 1 oktober a.s.  wordt de jaarlijkse bazaar in de Kurioskerk Julianalaan 38 Leeuwarden gehouden;  start 9.30 uur. De bekende veiling van mooie spullen begint om 14.00 . De opbrengst komt ten goede van het Mulanje...
29 jun 2022 0 Comment

zomertentoonstelling Doopsgezinde kerk Leeuwarden

zome rtentoonstelling Thuis op aarde met schilderwerk van Doet Boersma. De aarde is niet alleen onze verblijfplaats, maar i ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Aan deze bewustwording willen en moeten we...
2 jun 2022 0 Comment

De Cantatedienst begint om 19.00 uur

de deuren zijn geopend om 18.30...
2 jun 2022 0 Comment

Cantatedienst

Op eerste Pinksterdag 5 Juni  2022 in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden. Het gaat om een uitvoering van de Pinkstercantate van Johan Kunhau ( (1660- 1722).  Het Agricola Consort treedt op met een instrumentaal ensemble voor de...
4 mei 2022 0 Comment

Wees solidair met Ter Apel op 6 mei

De nood bij het Aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel blijft enorm hoog. Het centrum is sinds maandag wéér vol en alleenstaande jongeren verkeren er in nood. Het kan echt niet langer zo. Den Haag moet ingrijpen > Daarom is er...
4 apr 2022 0 Comment

vacature kerkelijk werker binnen Protestantse wijkgemeente De Fontein

PGL wijkgemeente De Fontein in Leeuwarden zoekt een kerkelijk werker per 1 juni 2022  voor  0.5 fte ( 18 uur). De Fontein is een veelkleurige wijkgemeente. Het spectrum gaat van confessioneel tot evangelisch, van liedboek tot opwekking,...
21 mrt 2022 0 Comment

Orgelconcert over het unieke scheppingsverhaal met samenzang

door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum, op het prachtige orgel in de Pelikaankerk  ( Pelikaanstraat 10 Leeuwarden). Beamer / techniek Alie Patrouile , lezer Gooitzen Riemersma. Zaterdag 23 april aanvang 19.30 uur Tevens expositie van...
31 dec 2021 0 Comment

aan het eind van het jaar

Lees ik het boek;  Zinvol leven, een boek geschreven door Els J van Dijk. Het is een boek tegen eenzaamheid. Nu ben ik helemaal niet eenzaam maar ik ben wel nieuwsgierig omdat het onderwerp tegenwoordig meer en meer in de belangstelling...
24 dec 2021 0 Comment

Organist MCL gezocht

De dienst Geestelijke Verzorging verzorgt samen met vele vrijwilligers, gastvrouwen en twee organisten wekelijks  ( nu tijdelijk twee wekelijks oecumenische diensten voor patiënten en bezoekers van het MCL. Revalidatie Noorderbreedte en...