2 jun 2022 0 Comment

De Cantatedienst begint om 19.00 uur

de deuren zijn geopend om 18.30...
2 jun 2022 0 Comment

Cantatedienst

Op eerste Pinksterdag 5 Juni  2022 in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden. Het gaat om een uitvoering van de Pinkstercantate van Johan Kunhau ( (1660- 1722).  Het Agricola Consort treedt op met een instrumentaal ensemble voor de...
4 mei 2022 0 Comment

Wees solidair met Ter Apel op 6 mei

De nood bij het Aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel blijft enorm hoog. Het centrum is sinds maandag wéér vol en alleenstaande jongeren verkeren er in nood. Het kan echt niet langer zo. Den Haag moet ingrijpen > Daarom is er...
4 apr 2022 0 Comment

vacature kerkelijk werker binnen Protestantse wijkgemeente De Fontein

PGL wijkgemeente De Fontein in Leeuwarden zoekt een kerkelijk werker per 1 juni 2022  voor  0.5 fte ( 18 uur). De Fontein is een veelkleurige wijkgemeente. Het spectrum gaat van confessioneel tot evangelisch, van liedboek tot opwekking,...
21 mrt 2022 0 Comment

Orgelconcert over het unieke scheppingsverhaal met samenzang

door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum, op het prachtige orgel in de Pelikaankerk  ( Pelikaanstraat 10 Leeuwarden). Beamer / techniek Alie Patrouile , lezer Gooitzen Riemersma. Zaterdag 23 april aanvang 19.30 uur Tevens expositie van...
31 dec 2021 0 Comment

aan het eind van het jaar

Lees ik het boek;  Zinvol leven, een boek geschreven door Els J van Dijk. Het is een boek tegen eenzaamheid. Nu ben ik helemaal niet eenzaam maar ik ben wel nieuwsgierig omdat het onderwerp tegenwoordig meer en meer in de belangstelling...
24 dec 2021 0 Comment

Organist MCL gezocht

De dienst Geestelijke Verzorging verzorgt samen met vele vrijwilligers, gastvrouwen en twee organisten wekelijks  ( nu tijdelijk twee wekelijks oecumenische diensten voor patiënten en bezoekers van het MCL. Revalidatie Noorderbreedte en...
19 okt 2021 0 Comment

Kliederkerk

Samen een bijbel verhaal ontdekken, vieren én eten.  Dat is waar het om draait bij kliederkerk. Jong en oud ontdekken bij kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van bijbel verhalen. Op 14 november van 15.30 tot ongeveer...
14 sep 2021 0 Comment

wat doe jij in vredesnaam?

a.s. zondag  19 september is er een dienst in het kader van de vredesweek. Protestantse wijkgemeente de Schakel, de Rooms katholieke St. Vitusparochie en Leger des Heils Korps Leeuwarden organiseren deze dienst samen in de Bonifatiuskerk....
21 nov 2020 0 Comment

Spoor van Licht

Wandelen door het hart van Bilgaard In de maand december vieren we het kerstfeest. Het feest van Licht! En verhalen over Licht hebben we nodig, vooral in deze donkere ( corona) tijd. Om lichtpuntjes te scheppen organiseren we een...