Orgelconcert over het unieke scheppingsverhaal met samenzang

door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum, op het prachtige orgel in de Pelikaankerk  ( Pelikaanstraat 10 Leeuwarden).

Beamer / techniek Alie Patrouile , lezer Gooitzen Riemersma.

Zaterdag 23 april aanvang 19.30 uur

Tevens expositie van de beroemde schilderijen van Jan Kooistra over het Bijbelse scheppingsverhaal.

collecte bij de uitgang. info: gooitzenriemersma@gmail.com