Cantatedienst

Op eerste Pinksterdag 5 Juni  2022 in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden.

Het gaat om een uitvoering van de Pinkstercantate van Johan Kunhau ( (1660- 1722).  Het Agricola Consort treedt op met een instrumentaal ensemble voor de uitvoering van de 5 stemmige Pinkstercantate. . De dienst wordt geleid door Ds, Aart Veldhuizen uit Langweer en organist is Johan Smit.  Na afloop is er bij de uitgang een collecte.