zomertentoonstelling Doopsgezinde kerk Leeuwarden

zome

rtentoonstelling Thuis op aarde met schilderwerk van Doet Boersma. De aarde is niet alleen onze verblijfplaats, maar i ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen.

Aan deze bewustwording willen en moeten we als doopsgezinde gemeente meewerken. “Natuur ” is als het ware de opdracht om die rijke leefwereld met al haar vormen te begrijpen als een organisme, niet als een maakbare entiteit . Voorbij aan ” maakbaarheid” is het belangrijk om positieve kwaliteiten van natuur en biodiversiteit te waarderen. De mens staat hierbij niet in het centrum van het universum, maar verdient een bescheiden rol in de cirkel en cyclus van het leven.

Deze bewustwording en de waardering van de natuur toont zich prachtig in de schilderijen van Doet Boersma . Zij laat in haar werk , dat zij speciaal voor deeze tentoonstelling maakte , de zorg voor de natuur en het behoud van de aarde zien. Een waardevolle aanzet tot rust, inspiratie en gezondheid.

Wat:  zomertentoonstelling :  Thuis op aarde

Waar: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Wanneer:  2 juli  t/m 10 september  2022, iedere vrijdag  van 14.00 – 16.00 uur, iedere zaterdag van 13.30 – 17.00 uur

Voor wie: iedereen is welkom

Voor meer info: www.doopsgezindleeuwarden .nl  koster-dgl@kpnmail.nl  of (058) 2124073