Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2018.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het Thema voor de volwassenenviering is: En God zag dat het Goed was. ..

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Suriname ingezameld. Het Nederlandse Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2018:

Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of  lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreëerd voor personen die meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij deze stichting centraal.

Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de ouders of de familie niet zelf de verzorging op zich kunnen nemen. Het Parelhuis wil deze verstoten kinderen een echt huis bieden, waarbij veiligheid, zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan. De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven!

Opleiding nieuwe gezondheidsassistenten (ZZG) de gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de Medische Zending. Medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties, wondverzorging en zuigelingenzorg en het begeleiden van bevallingen. Het werk is belangrijk zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste vragen zelfstandig af. Voorscholen in het het binnenland (klein project) in een aantal dorpen in het binnenland kunnen peuters van 2 tot 4 jaar tegenwoordig naar een voorschool. Ze leren er van alles, maar vooral de Nederlandse taal. Belangrijk, want dat is de taal die de meeste kinderen thuis niet vaak spreken. De voorschool geeft kinderen een voorsprong!

In Leeuwarden worden de vieringen gehouden op twee plekken te weten:

De Hofwijck: 10. 00 uur

Swettehiem: 15.30 uur

U bent van harte uitgenodigd.