de Oosterse Kerk (2)

De Oosterse Kerk heeft een boeiende geschiedenis, onder de regering van Theodosius I  zien we

dat er veel veranderde. De kerkgeschiedenis verwijst vaak naar keizer Constantijn wanneer het gaat over het feit dat de christelijke kerk door deze Romeinse keizer tot staatsreligie werd verheven, echter wanneer je goed kijkt zie dat dit plaatsvond onder Theodosius I .  Hij stelde dan ook wetten in die het moeilijk maakten om nog iets anders te belijden.

Theodosius was ook fel op wat hij als ketterijen beschouwde. Na wat je rustig een burgeroorlog kunt noemen kwam zijn leger boven vooral door het overwinnen van de westelijke heerser Eugenius, en zo was Theodosius op het laatst van zijn leven ( enkele maanden) de laatste keizer die over het hele en ongedeelde Romeinse rijk de scepter zwaaide. Want na het heengaan van Theodosius I was ook de opsplitsing van het Rijk in Oost en West een feit. (395).

En de gewone burger?  die merkte daar nog helemaal niets van want staatsrechtelijk het rijk nog steeds eenheid. Het staatsrecht ging voorbij aan de gewone burger die het veel te druk had om in het dagelijks leven overeind te blijven. En het stemrecht was niet voor hen weggelegd.

En wanneer je in het Nederland van 2018 om je heen kijkt, en de lage opkomstcijfers bij de verkiezingen ziet,

dan is die vaststelling van de situatie in 395 en de zin, ” het staatsrecht ging voorbij aan de gewone burger”  blijkbaar nog steeds van toepassing, ondanks het feit dat we veel meer rechten hebben..

Addy Stoker