Satmar

De Netflix serie Unorthodox is momenteel populair, en geeft een inkijkje in een gesloten wereld. De serie is gebaseerd op de memoires van de Amerikaans- Duitse Deborah Feldman. De wereld van Satmar, een beweging van Chassidische Joden, waarvan je er ongeveer 60.000 aantreft in en rond New York. (Brooklyn) met name de wijk South Williamsburg. Wereldwijd kent de beweging ca. 120.000 aanhangers. Men koestert zich in het isolement en de reden daarvan is gelegen in de ontstaansgeschiedenis van de beweging. De gemeenschap  werd na de tweede Wereldoorlog opgericht door vooral Hongaarse Joden. Hun rabbijn, Moshe Teitelbaum werd in 1944 samen met zijn vrouw naar het concentratiekamp Auschwitz afgevoerd waar zijn vrouw het leven liet. Vervolgens werd hij naar het concentratiekamp Theresienstadt overgebracht waar hij aan het einde van de oorlog werd bevrijd. Na de oorlog ging hij wonen in de VS. Echter die Holocaust was zeker niet zonder gevolgen voor de theologie van de Satmar beweging. Hij was de mening toegedaan dat de Jodenvervolging een straf is die de Joden over zich hebben afgeroepen en dat herhaling is te voorkomen door vroom te leven en te weigeren te assimileren. Daar denk ik totaal anders over, niet over dat vroom te leven, maar wel over de gedachte van de Holocaust als straf. dat kan niet zo zijn, de oorzaak daarvan lag bij de verderfelijke  ideologie van Adolf Hitler en het nazisme, een ideologie die ronduit Satanisch,  duivels genoemd moet worden, de oorzaak lag zeker niet bij de slachtoffers..

Satmar is tegen iedere vorm van zelfbeschikking, Zionisme dat niet wil wachten op goddelijk ingrijpen ( in de vorm van de Messias). De beweging is dus gekant tegen de Staat Israël, die zij als ongehoorzaamheid aan de goddelijke wil beschouwt en dus als onjoods. Aversie tegen zelfbeschikking komt ook in de christelijke orthodoxie voor bijvoorbeeld op het punt van inenten of verzekeren. De Satmar kleden zich traditioneel, spreken onderling Jiddisch en gaan alleen maar naar Koosjere  winkels en religieuze scholen. En ze stichten in het algemeen grote gezinnen. Elke baby telt als compensatie voor de Holocaust. Ik neem mij voor maar eens weer de preken van Corrie ten Boom te lezen , zij kreeg ook te maken met het Nazisme en de concentratiekampen, maar is daar heel anders mee omgegaan.

Addy Stoker