Wereldgebedsdag

Verenigd in gebed

Iedere eerste vrijdag van maart gaat gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Een etmaal lang zijn er in 173 landen bijeenkomsten. Daar worden dezelfde gebeden uitgesproken en dezelfde Schriftgedeelten gelezen. Alleen al in Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Zo verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed. Dit jaar is de organisatie in handen van het Comité Vanatu. Het thema is ” Rotsvast- bouwen op een stevig fundament”, naar Matteüs 7: 24-27

wereldgebedsdag.nl