Hedendaagse spiritualiteit in molen De Eendragt

Unieke kans om kennis te maken met nieuwe spiritualiteit in molen De Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).

NHL Stenden Hogeschool heeft Molen De Eendragt (1786) op bijzondere wijze gerestaureerd en herbouwd, en dat is nu de plek voor ontmoeting en beschouwing, met islamitische, christelijke en hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes. Stifting Nijkleaster werkt aan een nieuw klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs bij Jorwert. Nijkleaster werkt met Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en Verbinding, en staat voor nieuwe spiritualiteit in Friese context.

Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in handen van Jehannes van Haskera.

Opgave via kerkelijk bureau. St. Vitusparochie
bron: www.sintvitusparochie.nl