wat doe jij in vredesnaam?

a.s. zondag  19 september is er een dienst in het kader van de vredesweek. Protestantse wijkgemeente de Schakel, de Rooms katholieke St. Vitusparochie en Leger des Heils Korps Leeuwarden organiseren deze dienst samen in de Bonifatiuskerk. aanvang  11uur.  Het thema van de vredesweek is:  Inclusief samenleven.  Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede wanneer er recht wordt gedaan aan iedereen.

Zondag 19 september  Bonifatiuskerk Leeuwarden. aanvang 11.00 uur