Top 2000

Top 2000 kerkdienst

m.m.v. Rockband Grace en Raad van Kerken Leeuwarden

zondag 29 december 2019
15.00 uur in kerkelijk centrum De Schakel , Havingastate 7 Leeuwarden

wat is het geheim van het succes van de Top 2000? Is het de combinatie van nostalgie , herinneringen, ” het weet je nog wel” gevoel, gecombineerd met de mooiste muziek die ooit gemaakt is? Op zondag 29 december willen wij u meenemen op een reis door de tijd met de mooiste liedjes ooit gemaakt.
tijdens deze dienst zullen wij stilstaan bij de bevrijding 75 jaar geleden ( Vera Lynn) en de donkerste dagen van de bezetting en dan met name bij een preek die Mark Wierda, verzetsstrijder en dominee in opleiding (samen met zijn twee broers, Klaas en Hyltsje gefusilleerd op 11 april 1945 bij Dronrijp) precies 75 jaar geleden op zondag 31 december 1944 in Wijnaldum heeft gehouden. Daarnaast zullen ook twee Canadese veteranen, Don White en William Skeeter Stephens , destijds betrokken bij de bevrijding van Leeuwarden aan het woord komen.