gebarentolk

Het is mooi dat de online kerkdiensten van de diverse kerken in Leeuwarden zich mogen verheugen in een toenemende belangstelling. Zo ook bij de protestantse gemeente De Schakel in Camminghaburen. De belangstelling komt niet alleen vanuit de eigen gemeente, maar zeker ook van daar buiten. Dat geldt in bijzondere mate voor de slechthorende en dove volgers van de diensten, die vanwege de aanwezigheid van een gebarentolk graag op deze diensten afstemmen. En om de tolk goed zichtbaar in beeld te hebben terwijl er elders in de kerkzaal ook dingen in beeld gebracht moeten worden, was een extra camera wenselijk. Die camera komt er nu dankzij de ( ook financiële ) medewerking van het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

bron: Geandewei