Eerbetoon in China

Een Chinese pater heeft samen met een dorpsgenoot geijverd voor de totstandkoming van een monument voor Pater Jan van Heel, die het dorp beschermde tegen Japanse bezetters. Dat moest Van Heel bekopen met een gruwelijke dood. Het verhaal van Hu Yong Sheng zoals van Heel in China wordt genoemd is bijzonder. In 1937 vestigde de lange zoon van een Leidse schoenmaker zich als missionaris in China. En werd er al gauw geconfronteerd met de Japanners die zijn dorp Changzi naderden. Pater Jan van Heel handelde snel en gaf tweeduizend mensen onderdak in zijn kerk. De Japanners drongen aan en wilden de kerk in, maar van Heel belette dat door er demonstratief voor te gaan zitten. Ze eisten 300 jonge vrouwen op, echter ze kregen niet meer los dan twee pakezels. De Japanner die toch de kerk wilde binnendringen werd flink geslagen en de troepen vertrokken. Van Heel moest boeten voor dit gezichtsverlies toen de Japanners later terugkwamen, hij werd mishandeld en doodgeschoten. Vreemd genoeg dropen de bezetters al snel af en verlieten ze de streek. Van Heel was niet de enige pater die in China verzet heeft geboden, zoals bijvoorbeeld ook pater Frans Schragen in het dorp Zhending.

In deze tijd waarin wereldleiders weer eens dreigende oorlogstaal laten horen zijn mensen als Pater van Heel en pater Frans Schragen, en hun Bijbelse inspiratie voorbeelden voor ons.

Vrede en alle goeds,
Addy Stoker